Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Bila kawan-kawanku minta biodata diri, baru perasaan memang tiada secara bertulis di Internet. Maklumlah hampir 13 tahun bekerja, tidak terfikir hendak buat CV. Nampaknya perlu buat satu untuk rujukan rakan-rakan dan mereka yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Harisfazillah Jamel

Sila rujuk http://www.ryze.com/go/hafnie

Wassalam.

:)

Assalamualaikum,

Aku sedang mengumpulkan semua rangkain hubungan aku dalam Ryze di http://www.ryze.com/ . Diharapkan ia akan memudahkan sesiapa yang mencari aku dan juga aku untuk berhubung dengan sesiapa. Selalu sangat aku kehilangan nombor rakan-rakan dan hubungan. Ada Palm selalu lupa hendak "charge", lepas tu bateri habis lupa hendak "sync", habis data hilang. Tulis pula selalu lupa letakkan diari dimana. Harap laman Ryze ini boleh membantu.

Jadi kepada sesiapa yang kenal Harisfazillah Jamel atau LinuxMalaysia atau Hafnie melalui Linux atau apa jua kaitan dengan Linux diharapkan dapat sertai rangkaian hubungan LinuxMalaysia melalui sambungan http://www.ryze.com/go/linuxmalaysia . Lawat sambungan disana dan baca langkah-langkah bagaimana untuk sertai.

Kepada rakan-rakan daripada MTU Sempoi dapatlah bersama dengan rangkaian hubungan MTU Sempoi di http://www.ryze.com/go/mtusempoi . Disana juga turut ditulis langkah-langkah yang perlu diambil untuk sertai Ryze.

Harap semua sudi untuk sertai.

Wassalam.

: )

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Sudah lama sungguh tidak kemas kini blog aku ini. Sedang sibuk menyiapkan dua projek tapak laman yang melibatkan penggunaan Oscommerce. Fungsi-fungsi tambahan perlu dibuat dan pertukaran beberapa fail supaya ia sesuai dengan maksud tapak laman. Perkara penting sudah diselesaikan. Sudah boleh serahkan kepada pelanggan untuk maklum balas dan penambahan kecil daripada segi grafik dan data.

Sesiapa yang berminat hendak tengok tapak laman yang kami bangunkan silalah lawat laman http://www.trainingplanner.com.my/ dan http://www.nota.com.my/. Aku setakat perkara ternikal yang lain melibatkan kerjasama kumpulan. Terima kasih semua.

Wassalam.

:)

Assalamualaikum,

Akhirnya kami berjaya menyiapkan sebuah lagi tapak laman di http://www.nota.com.my/ . Untuk memasang perisian Oscommerce memang mudah kerana ia mempunyai fungsi pemasangan melalui web. Yang diperlukan adalah sebuah tapak laman dengan Apache dan php dan pangkalan data Mysql.

Yang teruk adalah memasukkan data dan pengisian. Itu aku mengalah. Aku serahkan kepada rakanku. Untuk kod dan setup aku mampu lagi tetapi untuk mengarang ayat menjadi masalah. Begitu juga soal design aku serahkan kepada yang pakar.

Ada satu lagi site menunggu.

Wassalam.

: )

The Present


Assalamualaikum,

Satu yang menarik apabila tarikh 25 Ogos 1991 adalah tarkh dimana Linux mula diberitahu kepada umum. 25 Ogos juga merupakan tarikh lahirku. Boleh rujuk di sambungan ini

http://groups.google.com.my/groups?hl=en&lr=&ie=UTF-8&selm=1991Aug25.205708.9541%40klaava.Helsinki.FI
Rasa macam serasi pula.

Soal Selidik Pengunaan Komputer

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Kaji selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara am keadaan penggunaan Linux dan perisian sumber terbuka dikalangan pengguna komputer dan Internet Malaysia.

Kaji selidik ini terbuka kepada pengguna komputer dan Internet warganegara Malaysia yang berada di Malaysia.

Lawat laman http://surveylinux.iscool.net/

Di Bahagian Private Surveys, pilih,
- Soal selidik penggunaan Linux

Sila masukkan katalaluan (password)
surveylinux

Sila sampai kepada rakan-rakan yang lain. Kerjasama amatlah dihargai.

Terima kasih.

Sijil Elektronik Disahkan Sendiri

Artikel ini di Internet

http://www.mysig.org.my/sig/tech_article.asp?cat=LNX&id=100
http://www.mtusempoi.com/phpbb2/cms_view_article.php?aid=35

Tujuan nota ini adalah sebagai panduan ringkas untuk menghasilkan sijil elektronik SSL yang ditandatangan sendiri. Dengan ini, sijil yang dihasilkan itu tidak perlu dihantar kepada syarikat pengesahan sijil dan membuat bayaran. Ini akan memudahkan hubungan dengan perisian yang menggunakan protokol https seperti Apache dan Webmin.

Pastikan

(1) Perisian OpenSSL telah sedia dipasang
(2) Perisian untuk komunikasi https sudah dipasang seperti Apache atau Webmin.
(3) Sudah biasa dengan baris arahan.

(A) Ubahsuai fail konfigurasi OpenSSL (openssl.cnf)
Pastikan dimana fail konfigurasi OpenSSL berada. Bagi Distribusi Mandrake fail konfigurasi openssl.cnf berada di /usr/lib/ssl dan bagi distribusi Red Hat ia berada di /usr/share/ssl. Bagi nota ini distribusi Fedora Core 2 akan digunakan.

(1) Ubah fail openssl.cnf. Cari bahagian [ CA_default ].
Pada baris

dir = /usr/share/ssl # Where everything is kept

Tukarkan kepada direktori dimana openssl.cnf berada.
Juga pada baris-baris ini

certificate = $dir/certs/ca.cer # The CA certificate
private_key = $dir/private/ca.key # The private key

Keluar daripada editor.

(2) Sediakan fail-fail yang diperlukan. Perlu merujuk bahagian [ CA_default ]. Fail perlu berada di dalam direktori yang dimasukkan diatas.

(i) Fail untuk Index pangkalan data.

touch /usr/share/ssl/index.txt

(ii) Fail untuk simpanan nombor serial

echo "01" > /usr/share/ssl/serial

(iii) Buat direktori /usr/share/ssl/newcerts

mkdir /usr/share/ssl/newcerts


(B) Menyediakan Certificate Authority (CA)

(1) Sediakan kunci peribadi untuk CA

(i) Sila berada di direktori dimana openssl.cnf berada. Semua arahan akan dijalankan daripada direktori itu.

cd /usr/share/ssl

(ii) Jalankan arahan dibawah
openssl genrsa -des3 -out private/ca.key 1024

Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
...........................++++++
..............++++++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for private/ca.key:
Verifying - Enter pass phrase for private/ca.key:

Jangan lupa katalaluan yang dimasukkan. Katalaluan diperlukan untuk sebarang urusan melibatkan sijil elektronik ini.

(2) Dengan kunci peribadi ini kita akan membuat sijil yang diperlukan

(i) Gunakan arahan dibawah ini.

openssl req -config openssl.cnf -new -x509 -days 1001 -key private/ca.key -out certs/ca.cer

Enter pass phrase for private/ca.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [GB]:MY
State or Province Name (full name) [Berkshire]:WP
Locality Name (eg, city) [Newbury]:KL
Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:MYSIG
Organizational Unit Name (eg, section) []:Linux
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:server1.mysig.org.my
Email Address []:[email protected]

Masukkan pertanyaan diatas dengan maklumat yang sesuai. Bagi maklumat hostname pastikan ia sama dengan nama server.

Sijil elektronik CA akan berada di /usr/share/ssl/certs/ca.cer

(3) Sebagai pilihan kita boleh export sijil ini ke format PKCS12 untuk membolehkan pengguna Windows memasukkan sijil ini untuk dipercayai (Trusted Root Store). Dengan ini amaran tidak dikeluarkan apabila pengguna melawat tapak laman.

openssl pkcs12 -export -in certs/ca.cer -inkey private/ca.key -out certs/ca.p12

Enter pass phrase for private/ca.key:
Enter Export Password:
Verifying - Enter Export Password:

Masukkan katalaluan untuk CA dan masukkan katalaluan untuk Export. Untuk katalaluan Export boleh tekan enter sahaja. Ini akan memudahkan kerja-kerja Export.


(C) Sediakan sijil untuk server pula

(i) Janakan kunci peribadi untuk server

openssl genrsa -out private/host.key 1024

(ii) Janakan fail permintaan untuk sijil

openssl req -new -out host.req -key private/host.key

You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [GB]:MY
State or Province Name (full name) [Berkshire]:WP
Locality Name (eg, city) [Newbury]:KL
Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:MYSIG
Organizational Unit Name (eg, section) []:Linux
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:server1.mysig.org.my
Email Address []:[email protected]

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

Untuk menghasilkan sijil tanpa katalaluan hanya perlu tekan Enter pada "challenge password []:"


(D) Luluskan sijil server dengan CA

openssl ca -policy policy_anything -config openssl.cnf -cert certs/ca.cer -in host.req -keyfile private/ca.key -days 360 -out certs/server.cer

(Satu arahan yang panjang dan bersambung)

Using configuration from openssl.cnf
Enter pass phrase for private/ca.key:
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
Serial Number: 1 (0x1)
Validity
Not Before: Aug 4 05:31:12 2004 GMT
Not After : Jul 30 05:31:12 2005 GMT
Subject:
countryName = MY
stateOrProvinceName = KL
localityName = KL
organizationName = MYSIG
organizationalUnitName = Linux
commonName = server1.mysig.org.my
emailAddress = [email protected]
X509v3 extensions:
X509v3 Basic Constraints:
CA:FALSE
Netscape Comment:
OpenSSL Generated Certificate
X509v3 Subject Key Identifier:
79:D3:CD:22:59:D0:69:60:D4:0B:3F:4B:1E:E1:FC:C4:9E:E1:61:13
X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:2A:DC:01:65:2C:40:6E:42:9A:41:91:85:18:ED:3E:1B:75:7C:4E:65
DirName:/C=MY/ST=WP/L=KL/O=MYSIG/OU=Linux/CN=server1.mysig.org.my/[email protected]
serial:00

Certificate is to be certified until Jul 30 05:31:12 2005 GMT (360 days)
Sign the certificate? [y/n]:y


1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated(E) Salin host.key dan server.cer (Berada dalam direktori /usr/share/ssl/certs) ke tempat yang sesuai dengan perisian yang hendak digunakan atau ubah konfigurasi kepada kedudukan fail-fail tersebut.

Untuk Apache

(i) Ubah fail /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

Sijil Elektronik
SSLCertificateFile /usr/share/ssl/certs/server.cer

Kunci Peribadi
SSLCertificateKeyFile /usr/share/ssl/private/host.key

Untuk Webmin

(i) Ubah fail /etc/webmin/miniserv.conf seperti dibawah ini.

keyfile=/usr/share/ssl/private/host.key
certfile=/usr/share/ssl/certs/server.cer

Sila rujuk laman Webmin http://www.webmin.com/ untuk keterangan lanjut. Modul Perl SSL Net::SSLeay perlu dipasang.


Diharapkan panduan ini membantu untuk menghasilkan tapak laman Internet dan intranet dengan protokol https tanpa perlu keluarkan belanja untuk pendaftaran sijil. Namun untuk tapak laman di Internet dan melibatkan pembayaran adalah penting mempunyai sijil elektronik yang disahkan oleh CA yang rasmi.

Rujukan

http://www.dylanbeattie.net/docs/openssl_iis_ssl_howto.html
http://sial.org/howto/openssl/self-signed/

Sebarang masalah sila rujuk di forum IT Malaysia di

http://www.ittutor.net/
http://www.mysig.org.my/
http://www.mtusempoi.com/

Perbincangan mengenai nota ini boleh dibuat di
http://www.mtusempoi.com/phpbb2/viewtopic.php?t=3090

Pertanyaan boleh dibuat melalui YM dengan nick linuxmalaysia atau email kepada linuxmalaysia at gmail.com

Nota ini sebahagian daripada nota khusus Linux Pertengahan MYSIG untuk Rangkaian Internet
http://www.mysig.org.my/module/module.asp?id=76

Harisfazillah Bin Jamel
linuxmalaysia
hafnie
V 1.0 04AUG2004

Hakcipta Harisfazillah Jamel 2003 2004
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/

http://www.geocities.com/linuxmalaysia
http://hafnie.blogspot.com/

Artikel dalam XML

http://www.geocities.com/linuxmalaysia/nota/ca-sendiri.html
http://linuxmalaysia.tripod.com/nota/ca-sendiri.html

Assalamualaikum,

Maaf kepada yang mengharap catatan IT hari ini. Kadang-kadang perlu selit sikit pasal hal lain. Dah nama blogger.

Semalam aku cukup terharu dengan kesudian dia menerima aku sebagai sahabat. Setelah sekian lama aku banyak kecewakan dirinya, peristiwa semalam banyak merubah keadaan. "Cerita kami-kami" dicerita kembali. Siapalah aku dan siapalah dia. Sememangnya luka yang ada mengambil masa untuk sembuh dan ia juga memerlukan masa yang panjang, aku bersyukur sangat hatinya masih terbuka untuk menerima aku. Susah hendak faham cara kami-kami dalam membuat keputusan dan andaian dan tidak semua orang boleh memahami maksud setiap apa yang diputuskan.

Kecewa dia pada aku terlalu panjang. Dua tahun aku biarkan dia sendiri, susah dan tanpa aku disisi. Aku rasa bersalah sangat. Yang aku mahu adalah untuk tebus kembali apa kesilapan dan kesalahan yang aku lakukan kepada dia. banyak pengorbanan yang telah dia lakukan. Susah sendiri dan aku ini tidak mahu mengerti. Semalam membuat aku mengerti dan semakin mengerti. Dia terus hadir dalam hidup aku kerana rasa sayang dan cinta yang panjang. Setiap masa tidak pernah padam dan tidak akan dipadamkan. Dia ikhlas dalam setiap apa yang dia telah putuskan dan aku mahu bersifat jujur dengan dia. Walaupun dia tidak pernah soalkan tentang kedudukan dia dan masa yang aku luangkan bersama dia tapi sekurangnya aku mahu dia mengerti, pengorbanan yang telah dia lakukan membuat aku mahu dekat pada dirinya walaupun pada awal ini sebagai sahabat. Sememangnya dasar kasih sayang dan cinta kami-kami adalah sebuah persahabatan. Percintaan atas dasar persahabatan.

SDRMS

Wassalam.

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Hari ini hari terakhir aku bertugas di tempat kerja yang hampir 13 tahun aku disini. Sebenarnya pada 12 Sep 2004 ini genab 13 tahun aku bersama teempat kerja ku ini. Sedih pun ada dan rasa semangat baru untuk mulakan kerja baru sebagai "Freelance" pun ada.

13 tahun aku disini, pelbagai perkara aku pelajari. Daripada awal hanya sebagai operator komputer menjaga mainframe hinggalah menjadi ketua dalam kumpulan shift sebelum menjadi kodinasi DRP hinggalah ke jawatan yang sesuai dengan jiwaku sokongan teknikal.

Lebih 6 tahun aku menjadi pegawai teknikal daripada pengalaman dengan mainframe NCR dengan VMS, dos 5.0 hinggalah 6,2, windows 3.0 hinggalah 3.11 dan melihat kelahiran Windows95, menguasai Windows NT dan kemudian Windows 2000, DEC dan vax, IBM daripada white box hingga ke black box, Unix System V hinggalah ke FTX yang hampir menyerupai System V dan kemudian datang pula HP-UX daripada versi 10.20 hinggalah ke 11i. Jangan lupa bermain dengan SUN Solaris 8 dan juga kadang-kadang AIX.

Sudah tentunya Linux, daripada Linux Mandrake versi 6 hinggalah ke versi 10. Melihat Mandrake menghadapi masalah kewangan hinggalah bebas semula menjadi syarikat yang pulih daripada masalah.

Daripada tugasan sokongan teknikal menghasilkan pelbagai perkara, terutama RDF. Gabungan shell script dengan Apache web server yang membolehkan cawangan seluruh negara mendapatkan laporan daripada pusat tanpa perlu laporan dihantar melalui pos atau fax. Idea daripada orang lama hanya shell script mudah dan ftp server dan kemudian aku kembangkan idea itu menjadi perisian gabungan utama pelbagai guna untuk semua cawangan dan jabatan.

Belum lagi pengalaman migrasi pelbagai server NCR mainframe kepada FTX Unix, FTX Unix kepada HP-UX versi 11 dan kemudiannya versi 11i. Pelbagai perkakas daripada Mainframe melihat perkembangan perkakas itu sendiri. Cakera keras yang sebesar beg galas dan beras yang memerlukan 2 orang untuk mengangkat kepada cakera keras yang terlalu kecil.

Daripada server yang asyik sahaja masalah perkakas kepada perkakas komputer dengan "fault tolerance" 99 point 9999 percent. Semuanya ada dua daripada memori, CPU, kipas, SCSI kad, SCSI kabel, power pun sampai dua. Yang hanya satu hanyalah jam dalam mother board yang tidak boleh diduakan. Bayangkan cakera keras boleh ditukar hot swap dan juga CPU yang boleh cabut dan pasang semula.

Datang pula dengan mesin HP dengan konsep 99.96 fault tolance. Konsep mudah ada banyak CPU dan setiap CPU akan menjaga antara satu sama lain. Satu rosak yang lain akan cover. Hanya waktu nak tukar sahaja perlu shutdown server. Harddisk pula berkonsepkan storage dengan RAID5. pakai fiber lagi. Banyak jugak aku dan cover sebenarnya.

Yang menjadi minat aku hanya Linux. Dengan menjadi Linux sebagai DNS utama, 2 biji. Hampir 4 tahun server itu berjalan tanpa sebarang masalah. Belum lagi kemasukan DHCP dalam network untuk membantu rakan-rakan dibahagian network. Belum lagi menjadikan SAMBA sebagai Wins server dan sebuah SAMBA untuk menjadi fail server kepada ribuan laporan, kemudahan kepada bahagian operasi. Tiada trojan dan virus akan kena sebab ianya Linux. :)

Tahun 2003 membawa aku kepada bahagian keselamatan komputer. Dengan pengalaman teknikal ku curahkan kepada ahli kumpulan. Belajar hardening semua server HP, Linux dan SUN. Pening kepala pengguna dapat server yang keras bagai nak rak. Nak ping tak boleh. Login root jauh sekali le. Sekadar mengusik.

Panjang pengalamanku sebenarnya dan ia akan kucatatkan dalam blogger ini sebagai pengkongsian ilmu kepada yang lain. Harapan aku mampu menulis dan terus menulis.

Wassalam.

Harisfazillah Bin Jamel
daripada notebookku yang perlu ditinggalkan.
31JUL2004 20:47


Assalamualaikum,

Tinggal esok lagi aku dengan tempat kerja lama ku ini selepas hampir 13 tahun berkhidmat. Rasa sedih sukar hendak digambarkan tetapi hidup perlu diteruskan.

Wassalam.

:(


Bila sesekali hati berbisik..

Aku rindu padamu..

Betapa aku merinduimu..

Sungguh aku rindu padamu..

Biar beribu kali aku ucapkan..

Namun rindu itu masih di situ..

Tetap mekar dan segar..

Hanya untukmu...Walau jauh....

Walau dekat..

Rindu itu tak penah padam..

Kerana bisikan rindu itu...

Hadir bersama kasih sayang yang abadi...

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Sekadar mahu meletak grafik ini.


Internet Storm Center Infocon Status


Wassalam.

:)

Linux : Lupa root Password

Apa yang boleh dilakukan jika terlupa katalaluan untuk root? Linux perlu dibawa ke "Linux Single" atau dipanggil sebagai keadaan untuk penyelanggaraan (init 1). Dalam "Linux Single", Linux akan dibawa kepada keadaan yang paling minimun dimana pengguna akan diberikan shell dengan keupayaan root. Dengan keupayaan ini katalaluan untuk root boleh tukar.


Untuk ke "Linux Single", Linux perlu reboot sehingga mendapat menu pilihan boot loader.


Untuk Grub (Contoh distribusi RedHat dan Fedora)

1. Sewaktu dalan skrin Grub, dalam pemilihan sistem operasi, tekan
kunci e (untuk edit)

2. Terdapat senarai pemilihan dan buat pilihan yang bermula dengan
kernel. Taip e pada baris ini

3. Pada hujung baris ini (hati-hati jangan terubah yang lain) taipkan
linux single

4. Tekan kunci enter untuk keluar daripada mod edit

5. Selepas kembali ke menu Grub taip b untuk boot ke Linux Single


Untuk LILO (Contoh Distribusi Mandrake)

1. Tekan kunci CTRL dan x untuk keluar daripada skrin grafik LILO dan
mendapatkan prompt LILO boot:

2. Taip linux single pada prompt LILO boot:

Selepas mendapatkan prompt shell jalankan arahan passwd root untuk tukarkan katalaluan root. Taip arahan shutdown -r untuk reboot Linux.


Sebagai langkah keselamatan

1. Pastikan komputer berada di tempat yang selamat dan berkunci.

2. Buat pilihan untuk sama ada untuk meletakkan katalaluan pada BIOS
atau boot loader atau kedua-duanya. Pastikan katalaluan tidak
dilupa. Jika perlu untuk direkod, pastikan katalaluan disimpan di
dalam peti keselamatan.

3. Buat "rescue disk" dan simpan di dalam peti simpanan keselamatan.
Labelkan dengan nama komputer dan tarikh ia dibuat.


Amalkan langkah keselamatan yang baik untuk melindungi data dan maklumat di dalam komputer. Sebarang masalah sila rujuk di forum IT Malaysia di

http://www.ittutor.net/
http://www.mysig.org.my/
http://www.mtusempoi.com/

Harisfazillah Bin Jamel
linuxmalaysia
hafnie
V 1.0 29JUN2004
v 1.1 09JUL2004 - katalaluan

Hakcipta Harisfazillah Jamel 2004
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/

http://www.geocities.com/linuxmalaysia
http://hafnie.blogspot.com/

Tukarkan Windows 95 Windows 98 dan Windows NT

Setelah sekian lama menggunakan sistem operasi Windows 95/98/Me sudah sampai masanya untuk membuat kemas kini kepada versi Windows yang terbaru, Windows XP atau Windows 2003. Bagi pengguna komputer yang mempunyai wang ia adalah satu perkara yang berbaloi untuk membeli perkakas baru supaya Windows XP boleh dijalankan dengan baik sekali. Komputer-komputer lama yang selama ini boleh menjalankan Windows 95/98 mungkin tidak mampu untuk menjalankan Windows XP melainkan perkakas ditingkatkan.

Bagaimana pula jika pengguna komputer lama ini diberikan pilhan untuk mendapatkan sistem operasi yang moden, terkini dan setanding dengan Windows XP pada harga yang murah. Bagaimana pula jika pegguna komputer mendapatkan sebuah sistem operasi dengan perlesenan yang percuma?

Sistem operasi Linux adalah sistem operasi lengkap yang mampu menggantikan Windows yang digunakan sekarang ini. Jika Windows digunakan untuk menaip, membuat persembahan dan mencatat kiraan, maka Linux melalui pelbagai distribusi telah menyediakan perisian yang setanding dengan Microsoft Office. Linux dengan OpenOffice boleh menjadikan ganti kepada perisian produktiviti seperti apa yang dibekalkan oleh Microsoft. Semua perisian ini adalah dengan perlesenan yang percuma.

Bagi capaian Internet, perisian Mozilla dalam Linux turut menyediakan kemudahan untuk melayari Internet, membaca email dan membina laman. Semuanya, seperti yang dinyatakan sebelum ini, dengan perlesenan yang percuma.

Distribusi Linux seperti RedHat/Fedora, Mandrake, Suse, Debian, Slakware dan pelbagai lagi distribusi telah melengkapkan Linux menjadi sistem operasi dengan X-Windows dengan Desktop sama ada KDE atau Gnome, dan pelbagai perisian yang boleh digunakan untuk pengguna rumah dan pejabat.

Bagi organisasi yang masih menggunakan Windows NT 4 untuk menyediakan kemudahan tapak laman (Web Server), DNS, DHCP, Email dan pelbagai lagi. Bertukar kepada Linux mendatangkan banyak kelebihan.

Kelebihan bertukar kepada Linux dan sistem operasi daripada sumber terbuka adalah :-

- Pelesenan adalah percuma. Pasanglah sebanyak mana yang diperlukan, pelesenan tidak akan menjadi masalah kerana ianya adalah percuma dan tiada sekatan sebaran. Pasti akan terselamat daripada membayar denda yang lebih mahal daripada bayaran perlesenan apabila menggunakan sistem operasi Windows yang tidak sah. Linux dan perisian sumber terbuka seperti Open Office dan Mozilla tidak mengenakan bayaran perlesenan. Peringatan Ops Tulen sedang giat dijalankan. Denda dikenakan adalah jauh lebih tinggi daripada bayaran perlesenan.

- Bayaran yang mungkin dikenakan adalah untuk sokongan dan latihan. Bayaran ini masih jauh lebih murah daripada turut membayar perlesenan dan juga latihan dan sokongan. Malah jika tenaga pakar telah sedia wujud, maka ia boleh dilakukan dengan sendiri.

- Sistem Operasi Linux adalah yang terkini dan bebas daripada masalah keselamatan seperti trojan dan virus. Malah kemas kini sentiasa dibuat dan ianya percuma. Bagi pengguna Windows 95/98/NT hanya setakat tahun 2006 sahaja. Sila rujuk laman Microsoft http://www.microsoft.com/

- Linux masih boleh dijalankan dalam perkakas lama. Lawat laman Linux Malaysia di http://www.geocities.com/linuxmalaysia untuk membaca sebab apa perlu beralih kepada Linux dan sumber terbuka. Maka apa yang ditunggu lagi. Bagi mengenali lebih lanjut tentang Linux sila lawat laman http://www.geocities.com/linuxmalaysia

Bagi laman sokongan Linux dan sumber terbuka sila lawat laman

http://www.ittutor.net/
http://www.mysig.org.my/
http://www.mtusempoi.org/

Kumpulan Diskusi Email

http://groups.yahoo.com/group/dunia-digital/

http://groups.yahoo.com/group/mypenguin99

CD-CD Linux boleh didapati di http://www.iusahawan.com/

Bagi latihan dan kelas untuk mengenali Linux sila hubungi Pertubuhan Pakar ICT Malaysia (MYSIG) di nombor 03-40241718/03-40224854 atau lawat laman http://www.mysig.org.my/ . Bagi yang tidak berada di Lembah Klang, MYSIG mengadakan Sumber Terbuka Jelajah Malaysia. Ipoh adalah tempat yang pertama pada 23 dan 24 Jun 2004. Keterangan lanjut sila hubungan MYSIG.

Mulakan langkah ke perisian sumber terbuka sekarang. Keterangan lanjut di
http://groups.yahoo.com/group/haris/message/186

Bagi artikel lain sila sertai senarai email terhad Haris di

http://groups.yahoo.com/group/haris atau email kepada
[email protected]

Penulis boleh dihubungi melalui email

hafnie @ mtusempoi dot org

Harisfazillah Jamel
http://www.geocities.com/lovhafnie
http://hafnie.blogspot.com/

v 1 10JUN04

Hakcipta Harisfazillah Jamel 2004
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0

Linux - Sistem Operasi Masa Hadapan

Linux Malaysia
http://www.geocities.com/linuxmalaysia

--- Iklan ---

Dapatkan SMS Yang Cool Dan Sempoi
http://smssempoi.iscool.net/

Dapatkan Email yang percuma sempoi dan cool di
http://emailsempoi.iscool.net/

--- Iklan ---

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Ini adalah cadangan isi kandungan Sumber Terbuka Jelajah Malaysia
Pertubuhan Pakar ICT Malaysia (MYSIG).

http://www.mysig.org.my/

Sesi 1 – Pengenalan Kepada Sumber Terbuka
(Hari Pertama 0900 – 1030)


- Maksud sumber terbuka?
- Sejarah sumber terbuka
- Kenapa sumber terbuka dan Linux?
- Perbandingan dengan perisian popular

Sesi 2 – Pemasangan Distribusi Linux
(Hari Pertama 1100 – 1245)


- Persediaan perkakas sebelum pemasangan
- Lain-lain pemilihan pemasangan
- Langkah awal sebelum pemasangan
- Pemasangan Linux Mandrake
- Pemasangan Linux Fedora
- Pemasangan CYGWIN

Sesi 3 – Perisian Dalam Linux
(Hari Pertama 1415 – 1639)


- Desktop Linux
- Gnome
- KDE

- Melayari Internet
- Mozilla
- Konqueror

- Email
- Evolution
- Mozilla Mail
- Kmail

- Audio dan Video
- mplayer

- Imej dan grafik
- Nautilius
- Gthumb
- GIMP

- Perisian Produktiviti
- OpenOffice Writer
- OpenOffice Calc
- OpenOffice Impress
- OpenOffice Draw

- Evolution
- Contacts
- Tasks
- Calendar

- Perisian Untuk Komputer Pelayan
- SAMBA
- Apache
- DNS
- Sendmail/postfix/Exim
- Mysql
- OpenSSH
- Netfilter

Sesi 4 – Arahan Asas Linux
(Hari Kedua 0815 – 1015)


- Kenapa baris arahan?
- Apa itu direktori dan arahan mengendalinya
- “Wildcards” dan “expression”
- Menggunakan gabungan arahan
- Arahan cat
- “Redirection”
- Pipe dan pager
- Arahan membaca fail
- Sejarah arahan

Sesi 5 - Kawalan Pengguna dalam Linux
(Hari Kedua 1045 – 1230)


- Miliki dan kebenaran (Ownership dan permissions)
- Apa itu uid dan gid
- Membaca kebenaran fail dan direktori
- Penggunaan chmod dan chgrp

Sesi 6 – Prospek dan Kemajuan Linux Malaysia
(Hari Kedua 1400 – 1615)


- Peranan kerajaan
- Peranan individu dan organisasi
- Sumbangan swasta

Versi 1.1 8JUN04 – Jelajah Malaysia - MYSIG

Pemasangan Distribusi Linux

Assalamualaikum,

Berikut adalah artikel mengenai perkara yang perlu oleh sebuah komputer untuk menjalankan Linux. Ringkasan pemasangan Distribusi Mandrake 10 dan Fedora Core 1.


http://www.geocities.com/linuxmalaysia/nota/pasang-distribusi-linux.html
http://linuxmalaysia.tripod.com/nota/pasang-distribusi-linux.html

Wassalam.

Harisfazillah Bin Jamel
http://hafnie.blogspot.com/

28Mei2004

Hakcipta Harisfazillah Jamel 2004
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0

Linux - Sistem Operasi Masa Hadapan

Linux Malaysia
http://www.geocities.com/linuxmalaysia

Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2004

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Pesta Buku Antarabangsa yang kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) Kuala Lumpur merupakan satu peluang kepada pembaca buku untuk mendapatkan buku-buku yang dikehendaki pada harga diskaun.

Pesta buku yang berlangsung antara 21 Mei - 30 Mei 2004 menyediakan pelbagai jenis buku sama ada buku teks, buku komputer, buku cerita, novel, buku pelajaran untuk sekolah rendah dan menengah, majalah dan pelbagai lagi.

Bagi yang mencari buku-buku komputer inilah peluang untuk mendapatkan diskaun pada siri-siri buku komputer popular seperti siri "For Dummies" untuk yang baru ingin bermula, siri "The Master VISUALLY" untuk yang belajar secara paparan, siri "Wrox" untuk kumpulan professional, siri komputer "Bible" dan siri buku Linux seperti "Red Hat Linux" dan daripada "Red Hat Press".

Buku-buku ini boleh didapati di booth Syarikat John Wiley & Sons Pte Ltd http://www.wiley.com/ .

Bagi ahli Pertubuhan Pakar ICT Malaysia (MYSIG) boleh mendapatkan diskaun sehingga 20 peratus bagi siri-siri diatas. Sila hubungi MYSIG di http://www.mysig.org.my/ melalui telepon 03-40224854.

Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2004
"Menakluki Dunia Melalui Pembacaan"

Wassalam.

: )

Harisfazillah Bin Jamel
http://hafnie.blogspot.com/

26MEI2004

OpenOffice.org Himpunan Perisian Pejabat (OpenOffice.org Suite)

Bagi pengguna Microsoft Office, himpunan perisian pejabat ini merupakan perisian produktiviti yang bertujuan untuk menjimatkan masa dan membantu pengguna komputer di pejabat, rumah dan sekolah. Ia membantu dalam menyediakan laporan dengan Microsoft Words, penyediaan laporan dalam Excel dan membuat persembahan laporan dengan Microsoft Power Point.

Perlesenan bagi Microsoft Office agak tinggi menyebabkan tidak ramai yang mampu memilikinya. Kini telah tersedia sebuah perisian yang setanding, mampu memberikan penjimatan masa dan membantu pengguna komputer dengan harga perlesenan yang percuma. Perisian sumber terbuka OpenOffice.org. Perisian Openoffice.org ini boleh dijalankan dalam pelbagai sistem operasi seperti Windows, Windows 95 hinggalah versi terbaru, Linux, Mac OS X, Sun dan keluarga BSD. Maklumat lengkap Openoffice.org boleh dirujuk di http://www.openoffice.org/

Openoffice.org adalah adalah himpunan beberapa perisian khusus yang boleh berintergrasi diantara satu sama lain. Sebagai contoh, membuat carta dalam Openoffice.org Calc boleh dipaparkan secara terus di dalam Openoffice.org Writer. Sebarang perubahan yang dilakukan dalam carta itu akan ditunjukkan terus di dalam dokumen Openoffice.org Writer. Bagi pengguna Openoffice.org versi 1.0 sebelum ini, versi terbaru 1.1 adalah jauh lebih baik daripada versi 1.0. Banyak kelemahan dalam versi 1.0 telah dibaiki. Ini adalah peluang untuk mencuba semula Openoffice.org dengan versi 1.1 atau terbaru, dan terus kekal menggunakannya.

Openoffice.org turut disertakan dengan template, borang-borang dan perisian bantuan (Wizards) untuk membantu dalam menyediakan dokumen dengan mudah dan cepat. Perisian dalam Openoffice.org mampu membaca, mengubah dan membuat beberapa jenis fail terutamanya yang dihasilkan oleh perisian-perisian Microsoft Office. Perisian ini boleh digunakan untuk melayari Internet. Dengan cara ini data-data daripada Internet adalah mudah untuk disalin ke dalam perisian Openoffice.org (Pastikan mendapatkan kebenaran sewaktu membuat salinan).

Perisian-perisian dalam Openoffice.org terdiri daripada:-

Openoffice.org Writer yang bersamaan fungsinya dengan Microsoft Office Word. Ia kaya dengan kepelbagaian fungsi yang perlu dalam membentuk dokumen-dokumen. Gunakan perisian ini untuk menulis surat, menyediakan risalah dan membuat muka laman (Save as HTML).

Openoffice.org Calc yang bersamaan fungsinya dengan Microsoft Excel. Malah fail dalam format Excel lebih mudah untuk ditukar kepada format Openoffice.org Calc. Perisian ini yang menggunakan cel-cel sebagai ruang memasukkan data, boleh digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk rekod, membuat pengiraan, analisa data dan penyediaan carta yang bersesuaian.

Openoffice.org Impress yang bersamaan fungsinya dengan Microsoft Power Point. Perisian yang membantu dalam mendapatkan perhatian dalam memberikan laporan, maklumat dan persembahan supaya ia lebih profesional dan dengan fungsi multimedia. Persembahan boleh disimpan dalam format "Micromedia Flash Format" (swf).

Openoffice.org Draw, dalam membantu penyediaan grafik untuk dokumen-dokumen Openoffice.org. Grafik boleh disimpan dalam pelbagai format seperti png, jpg dan gif. Bagi pengguna Microsoft Visio, Openffice.org Draw boleh menjadi pengganti.

--- Mula Bantuan Pembaca ---

Sila gunakan format PNG dalam grafik yang disediakan. PNG adalah format grafik yang terbuka dan tiada ikatan tuntutan perlesenan. Masalah timbul akibat tuntutan bayaran perlesenan terhadap fail format GIF dan JPG dan menyukarkan banyak perkara dalam soal perlesenan.

--- Tamat Bantuan Pembaca ---

Untuk perhatian, berdasarkan format doc daripada Microsoft Word, xls daripada Microsoft Excel dan ppt Microsoft Power Point adalah sumber tertutup, tidak semua fail yang dibuka akan menghasilkan dokumen yang memuaskan dalam Openoffice.org. Bagi fail yang mempunyai "table" yang banyak, besar dan rumit, keputusan hasil "import" mungkin memerlukan pelarasan semula. Ini memerlukan tugasan tambahan dalam menukarkan fail-fail yang diperlukan dalam format untuk Openoffice.org. Berdasarkan pemerhatian, dokumen-dokumen untuk penggunaan biasa, kebanyakan dokumen-dokumen ini tidak memerlukan penyelarasan dan jika perlu ia tidak mengambil masa yang lama. Bagi yang memerlukan bantuan dalam menukarkan banyak fail-fail Microsoft Office lawat laman http://www.openoffice.org/. Antaranya adalah "Document Converter AutoPilot" yang boleh membantu dalam tugasan ini. Ingin dinyatakan Microsoft Word 97 juga menghadapi masalah dengan dokumen daripada Microsoft Office 2000.

Diharapkan perkara ini tidak menjadi masalah dalam penggunaan Openoffice.org. Sama ada terus menggunakan format Openoffice.org untuk semua dokumen baru dan hari seterusnya, dan bagi dokumen yang masih dalam format asal Microsoft Office, boleh digunakan perisian pembaca dokumen Microsoft Office yang boleh didapati secara percuma di laman http://www.microsoft.com/. Bagi pengkongsian fail dengan pengguna Microsoft Office yang lain, dicadangkan fail-fail yang hendak dikongsikan, jika ianya adalah dokumen dengan format biasa, maka tiada masalah untuk ditukarkan kepada format Microsoft Office. Openoffice.org turut menyediakan kemudahan tukaran kepada format PDF yang pasti mampu mengekalkan bentuk asal dokumen. Ada juga cadangan untuk menyimpan fail yang dikongsikan antara Openoffice.org dan Microsoft Office dengan format "Rich Text Format" atau HTML.

Tidak perlu diterangkan lagi, Open Office mampu menggantikan penggantungan kepada Microsoft Office. Muat turun ia di

http://www.openoffice.org/

CD Openoffice.org juga boleh didapati di

http://www.iusahawan.com/ dan
http://www.mysig.org.my/

Untuk bantuan selain mendapatkan ia daripada laman Openoffice.org, pertanyaan boleh diutarakan dalam forum-forum Malaysia di

http://www.ittutor.net/
http://www.mtusempoi.org/ (Ruang sumber terbuka)
http://www.mysig.org.my/ (Ruang forum)

Distribusi sistem operasi Linux seperti Mandrake, Fedora (RedHat) dan Suse, meletakkan Openoffice.org sebagai perisian pejabat utama. Dengan Linux dan Openoffice.org mempunyai perlesenan yang percuma, adalah satu penjimatan dalam jangka masa pendek dan panjang menggunakan Linux sepenuhnya menggantikan Microsoft Windows.

Bagi mana-mana individu, organisasi dan syarikat yang berminat untuk mendapatkan latihan dan tunjuk ajar Linux dan Openoffice.org , boleh membuat pertanyaan kepada Pertubuhan Pakar ICT Malaysia di laman http://www.mysig.org.my/

Mulakan langkah ke perisian sumber terbuka sekarang.
http://groups.yahoo.com/group/haris/message/186

-----

Bagi artikel lain sila sertai senarai email terhad Haris di

http://groups.yahoo.com/group/haris atau email kepada
[email protected]

Penulis boleh dihubungi melalui email

hafnie @ mtusempoi dot org

Harisfazillah Jamel
http://www.geocities.com/lovhafnie

v 1.0 24MAY04

Hakcipta Harisfazillah Jamel 2004
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/

Linux - Sistem Operasi Masa Hadapan


- ----


Linux Malaysia
http://www.geocities.com/linuxmalaysia

--- Iklan ---

Dapatkan SMS Yang Cool Dan Sempoi
http://smssempoi.iscool.net/

Dapatkan Email yang percuma sempoi dan cool di
http://emailsempoi.iscool.net/

Perisian Sumber Terbuka Untuk Windows

Laman ini di Internet
http://groups.yahoo.com/group/haris/message/186
http://www.mtusempoi.org/phpBB2/viewtopic.php?t=2855

Perisian sumber terbuka adalah perisian dengan perlesenan yang mahukan perisian disebarkan dengan kodnya terbuka, boleh didapati, dilihat dan diubah asalkan ia disebarkan semula dengan perlesenan sumber terbuka yang sama.

Disamping itu perisian perlulah mudah didapati dan tidak dihadkan pengedaran dan salinan. Keterangan lanjut boleh didapati di http://www.opensource.org/

Terdapat pelbagai jenis perlesenan di dalam perisian sumber terbuka.

Sebagai pengguna, perkara paling penting adalah, perisian sumber terbuka boleh didapati dengan percuma dan dengan perlesenan yang percuma. Ia juga boleh disebarkan dan disalin seberapa banyak yang boleh tanpa sekatan perlesenan.

Walaupun perisian sumber terbuka tidak didatangkan dengan sokongan rasmi. Namun ramai pengguna perisian sumber terbuka telah mewujudkan pelbagai forum perbincangan dan laman perisian sumber terbuka itu sendiri mempunyai pelbagai dokumen sokongan dan forum.

Masalah boleh diselesaikan dengan bantuan dokumen perisian sumber terbuka atau mengutarakannya dalam forum-forum komputer dan Internet.

Walaupun ia melibatkan usaha sendiri namun ianya masih percuma, sesuai dengan konsep sumber terbuka itu sendiri. Digalakkan carian dilakukan dahulu seperti di enjin pencari http://www.google.com/, membaca dokumen dan barulah soalan diutarakan.

Jika bahasa menjadi masalah beberapa forum hasil warga Malaysia boleh dikunjungi untuk mengutarakan soalan. Antaranya

http://www.ittutor.net/ http://www.mtusempoi.org/ (Ruang sumber terbuka)
http://www.mysig.org.my/ (Ruang forum)

Untuk menggalakkan pengguna komputer Malaysia menggunakan perisian yang asli tetapi dengan budjet yang terhad. Pengguna komputer Malaysia digalakkan sekurang-kurangnya membeli lesen sistem operasi Windows. Hentikan penggunaan perisian cetak rompak kerana ia adalah tanda sokongan kepada penjenayah.

Dengan Windows yang asli, perisian sumber terbuka yang percuma yang boleh dipasang dalam komputer anda.

___________

Open Office
___________


Ini adalah pakej perisian yang mampu bersaing dengan perisian Microsoft Office. Open Office adalah pekaj perisian yang mengandungi perisian pemprosesan perkataan (seperti MS Words), "spreadsheet" (seperti excel), perisian persembahan (seperti Powerpoint).

Tidak perlu diterangkan lagi, Open Office mampu menggantikan penggantungan kepada Microsoft Office. Muat turun di http://www.openoffice.org/

Untuk manual dalam Bahasa Melayu http://opensource.mimos.my/?main=mimos/OO-manual

Jika mahukan versi Open Office yang mempunyai sokongan rasmi dan dengan pelbagai penambahan. Dapatkan maklumat Star Office di laman http://malaysia.sun.com/contact/

http://wwws.sun.com/software/star/staroffice/index.html

Perlesenan StarOffice adalah berlainan daripada OpenOffice walaupun ia berasaskan OpenOffice. Ia juga mempunyai harga perlesenan. Namun ia jauh lebih murah daripada Microsoft Office.

_______

Mozilla
_______


Walaupun Microsoft Windows didatangkan dengan Internet Explorer untuk pelayaran Internet dan Outlook Express untuk mendapatkan email namun timbulnya pelbagai masalah keselamatan komputer yang mengakibatkan torjan tersebar dengan mudah, maka pengganti perlu dicari dan digunakan.

Secanggih mana perisian anti-virus, namun ia masih tidak dapat melindungi pengguna komputer, jika pengguna komputer masih lagi leka untuk mengambil langkah-langkah keselamatan. Cara yang terbaik adalah dengan mengurangkan risiko itu dengan menggunakan perisian yang kurang risiko. Mozilla adalah pilihan yang baik.

Pakej perisian Mozilla didatangkan dengan perisian pelayaran Internet, perisian mendapatkan email dan perisian membina laman.

Jika mahu kurangkan risiko trojan dan virus, mahukan perubahan dan pelbagai keistimewaan lain, dapatkan mozilla di

http://www.mozilla.org/

_________________

ClamWin AntiVirus
_________________

ClamWin adalah perisian antara muka Windows kepada perisian anti virus
dengan perlesenan sumber terbuka iaitu ClamAv http://www.clamav.net/

Clamav adalah perisian antivirus yang dbina untuk Unix dan Linux bertujuan untuk menjadi perisian depan dalam menangani masalah virus dan trojan dalam email-email. Kini ia diusahakan dalam Windows.

Walaupun ia masih tidak mempunyai pengesanan masa benar dalam memori, namun keupayaan untuk membuat pengesanan dalam cakera keras adalah setanding dengan perisian anti virus yang lain. Malah nilai tambahan untuk Outlook turut disertakan. Ini merupakan satu keperluan kepada pengguna Outlook kerana kelemahan Outlook menyebabkan torjan dan virus mudah tersebar.

Kemas kini untuk pangkalan data anti virus boleh didapati secara percuma dan sentiasa dikemas kini dan ia boleh dilakukan secara automatik dan berjadual.

Fungsi lain kini dalam pembangunan dan ia tidak akan mengambil masa yang lama untuk dimasukkan ke dalam ClamWin.

Tidak rugi memilikinya dan tidak rugi menggunakan ia menggantikan perisian anti virus yang lain. Untuk mendapatkan ClamWin lawat

http://sourceforge.net/projects/clamwin/

Dipetik daripada laman ClamWin :-

Front-end (Microsoft and Gnome) to Clam Antivirus (http://www.clamav.net). Includes scheduler, virus database updates, standalone scanner, context menu integration to MS Windows Explorer and Addin to MS Outlook. Also features All-In-One MS Windows Setup.

--- Iklan ---

Dapatkan SMS Yang Cool Dan Sempoi http://smssempoi.iscool.net/

Dapatkan Email yang percuma sempoi dan cool dihttp://emailsempoi.iscool.net/

--- Iklan ---

_________

Seven Zip
_________

Banyak fail yang dimuat turun di Internet adalah digabung dan dimampatkan dengan format fail zip. Ada pelbagai perisian yang boleh digunakan antaranya Winzip dan Zip Central. 7-Zip adalah perisian sumber terbuka yang dapat menggantikan perisian yang lain sejenisnya.

Ia menyokong pelbagai format seperti 7z, ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP,BZIP2, TAR, CPIO, RPM and DEB.

Pengguna boleh mencuba format yang baru 7z, ratio mampatan lebih baik daripada format yang lain. Format 7z diandaikan 30-50 peratus lebih baik daripada format zip.

Dapatkan ia di http://sourceforge.net/projects/sevenzip/

__________

PDFCreator
__________

Bagi yang mencari cara untuk menjadikan dokumen yang ada dalam bentuk PDF, PDFCreator adalah cara yang mudah untuk melakukannya. Apabila PDFCreator dipasang ia akan menjadi "Queue Printer" dalam Windows.

Ini bermakna semua perisian yang boleh mencetak boleh menghantar dokumen ke queue ini dan menjadikan ia sebagai fail PDF. Ia seperti membuat cetakan. disamping itu juga pilihan untuk melindungi fail PDF daripada dicetak, disalin atau diubah.

Muat turun PDFCretor di http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

_____

WinPT
_____

Windows Privacy Tool (WinPT) adalah perisian yang digunakan untuk merawakkan fail atau kiriman Email. WinPT merupakan perisian muka depan Windows bagi perisian GNUpg. Bila kandungan fail dirawak ia menyukarkan usaha untuk mendapatkannya dan memerlukan kata lepas dan kunci rawakan yang betul.

Fahami isu rawakan dengan melawat laman GNUpg di http://www.gnupg.org/ dan dapatkan WinPT di http://www.winpt.org/

_______

HTtrack
_______

http://www.httrack.com/

Terdapat pelbagai perisian yang boleh digunakan dalam muat turun laman ke cakera keras komputer. Salah satunya adalah Httrack.

Httrack merupakan perisian sumber terbuka yang boleh didapati di tapak laman http://www.httrack.com/ . Ia membolehkan muat turun tapak laman Internet ke "folder" atau direktori anda, ia membina semula direktori yang diperlukan oleh tapak laman itu, mendapatkan fail-fail HTML dan gambar-gambar grafik. Httrack akan menyusun fail-fail yang telah dimuat turun seolah-seolah laman itu dilayari di Internet. Ia umpama membuat salinan cermin kepada tapak laman yang anda pilih.

Httrack juga boleh mengemas kini laman yang telah diambil dan menyambung semula muat turun yang tidak lengkap.

________

TightVNC
________

Ini adalah perisian yang memboleh kawalan Desktop Windows dan X-Windows dilakukan daripada kawalan jauh melalui sistem
rangkaian. Dengan ini tugas-tugas selesaian masalah komputer boleh dijalankan daripada jauh tanpa perlu juruteknik komputer berada di depan komputer. Lawat laman ini untuk keterangan lanjut

http://www.tightvnc.com/
_____

Linux
_____

Linux merupakan sistem operasi yang mampu bersaing dengan Microsoft Windows sama ada untuk "Desktop" dan juga "server". Linux didatangkan dengan perlesenan General Public License, salah satu perlesenan sumber terbuka. Perlesenan ini adalah percuma dan ianya bebas untuk disalin dan diedarkan tanpa sekatan perlesenan.

Memasang Linux merupakan satu langkah besar yang membolehkan pengguna komputer menggunakan sepenuhnya perisian sumber terbuka.

Pelbagai distribusi Linux wujud dan ianya mudah didapati. Dengan sedikit bayaran kos CD dan penghantaran CD Linux seperti distribusi Mandrake, Red Hat, Debian Suse, Slakware dan pelbagai lagi boleh berada ditangan tanpa perlu muat turun yang besar dan lama.

Dapatkan CD Linux di

http://www.iusahawan.com/
http://www.mysig.org.my/

Menggunakan Linux merupakan satu langkah besar. Dapatkan kursus Linux di Pertubuhan Pakar ICT Malaysia di

http://www.mysig.org.my/

Keterangan lanjut Linux boleh dirujuk di

http://linuxmalaysia.tripod.com/

______

CYGWIN
______

CYGWIN http://www.cygwin.com/ adalah perisian yang dibangunkan untuk membawa perisian sumber terbuka (Open Source) yang dibangunkan dalam Linux dan Unix ke dunia Windows. CYGWIN
menyediakan keadaan seperti Unix/Linux dalam Windows yang membolehkan pelbagai perisian sumber terbuka dibina semula
dan dijalankan dalam Windows dengan CYGWIN.

Nota pemasangan CYGWIN dalam bahasa Melayu boleh dirujuk disini.

http://www.geocities.com/moodlelinux01/

______

BZflag
______

BZFlag adalah permainan tank 3D untuk sistem rangkaian. Ia boleh dijalankan dalam Linux, Windows, Irux,*BSD, Mac OS X dan
pelbagai. Lawat laman ini untuk maklumat lanjut http://www.bzflag.org/

----

Bincangkan penggunaan perisian sumber terbuka di http://www.mtusempoi.org/ Bilik Sumber Terbuka.

Diharapkan artikel ini dapat membantu dalam penggunaan komputer dan Internet dengan lebih baik. Ada beribu-ribu perisian
sumber terbuka yang masing-masingnya boleh disesuaikan dengan kehendak pengguna komputer. Lawat laman Sourceforge

http://www.sourceforge.org/ untuk mencari perisian sumber terbuka yang sesuai.

Bagi artikel lain sila sertai senarai email terhad Haris di
http://groups.yahoo.com/group/haris atau email kepada [email protected]

Penulis boleh dihubungi melalui email

hafnie @ mtusempoi dot org

Harisfazillah Jamel
http://www.geocities.com/lovhafnie
v 1.01 17MAY04

Hakcipta Harisfazillah Jamel 2004
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/

Linux - Sistem Operasi Masa Hadapan

- ----

Linux Malaysia http://www.geocities.com/linuxmalaysia

--- Iklan ---

Dapatkan SMS Yang Cool Dan Sempoi http://smssempoi.iscool.net/

Dapatkan Email yang percuma sempoi dan cool di http://emailsempoi.iscool.net/

--- Iklan ---

Jangan lupa pingger di Project Petaling Street
http://www.petalingstreet.org/cgi-bin/pinger/tb.cgi?__mode=send_form

Capaian Internet Tanpa Talian (Offline Browsing)

Laman ini di Internet :-
http://www.mtusempoi.org/phpBB2/cms_view_article.php?aid=22
http://www.geocities.com/lovhafnie/nota/offline.html

Tanpa memerlukan sambungan ke Internet bahan Internet masih boleh dicapai dan dibaca. Pelbagai cara wujud untuk sama ada untuk mendapatkan bahan-bahan Internet di dalam cakera keras atau menyimpannya.

Perisian pelayar Internet sendiri mempunyai pilihan untuk melihat semula fail-fail dan bahan yang berada di dalam cache atau simpanannya.

Cache atau simpanan ini merupakan fail-fail laman yang telah dilawati. Ia digunakan untuk mempercepatkan capaian Internet bagi laman yang jarang berubah. Capaian di cakera keras lebih cepat berbanding capaian ke Internet.

Bagi perisian pelayaran Internet seperti Mozilla, Netscape, Opera dan Internet Explorer telah tersedia pilihan "Work Offline".

Dengan pilihan ini laman-laman boleh dilihat semula. Terlebih dahulu pilihan ini perli dibuat. Bagi perisian pelayar

Mozilla, Netscape dan Internet Explorer

File -> Work Offline

Apabila pilihan ini dibuat anda dapat melihat hanya laman yang telah dilawati. Untuk memudahkan lagi, kemudahan "History" boleh digunakan. "History" adalah sejarah sambungan laman yang dilawati. Untuk Internet Explorer, View -> Explorer Bar -> History. Bagi Mozilla dan Netscape Go -> History atau dengan mudah sama ada Internet Explorer atau Mozilla dengan menekan serentak kunci Ctrl dan H.

Pada tetingkap History pilih sambungan laman yang hendak dilihat semula dan pastikan pilihan "Work Offline" telah dibuat.

Internet Explorer mempunyai kemudahan tambahan untuk capaian tanpa talian. "Synchronize" membantu pengguna untuk kemas kini laman yang telah dimasukkan dalam senarai "Favorites".

Lawat laman yang anda hendak lawat tanpa capaian Internet.

Pilih Favorites -> Add To Favorites -> Tandakan "Make Available Offline"

Jika anda memilih butang "Customize", anda boleh menentukan kedalaman laman akan disimpan, masa tetap untuk simpanan dan pelbagai lagi.

Untuk melihat laman yang telah disimpan, buat pilihan "Work Offline" dan pilih laman itu diruang "Favorites".

Untuk membuat mengendalikan laman-laman dalam "Synchronize"

Tools -> Synchronize

HTtrack http://www.httrack.com/

Terdapat pelbagai perisian yang boleh digunakan dalam muat turun laman ke cakera keras komputer. Salah satunya adalah Httrack.

Httrack merupakan perisian sumber terbuka yang boleh didapati di tapak laman http://www.httrack.com/ . Ia membolehkan muat turun tapak laman Internet ke "folder" atau direktori anda, ia membina semula direktori yang diperlukan oleh tapak laman itu, mendapatkan fail-fail HTML dan gambar-gambar grafik. Httrack akan menyusun fail-fail yang telah dimuat turun seolah-seolah laman itu dilayari di Internet. Ia umpama membuat salinan cermin kepada tapak laman yang anda pilih.

Httrack juga boleh mengemas kini laman yang telah diambil dan menyambung semula muat turun yang tidak lengkap.

Diharapkan artikel ini dapat membantu dalam penggunaan komputer dan Internet dengan lebih baik.

Bagi artikel lain sila sertai senarai email terhad Haris di http://groups.yahoo.com/group/haris atau email kepada
[email protected]

Penulis boleh dihubungi melalui email

hafnie @ mtusempoi dot org

Harisfazillah Jamel http://www.geocities.com/lovhafnie

01MAR04

Hakcipta Harisfazillah Jamel 2004
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/

Linux - Sistem Operasi Masa Hadapan


----

Himpunan Laman Rujukan

Perisian Pelayar Internet Mozilla
http://www.mozilla.org/

Opera
http://www.opera.com/

Netscape
http://www.netscape.com/

HTtrack
http://www.httrack.com/

Simpanan Archive MTU Sempoi
http://www.mtusempoi.org/phpBB2/archive/

Linux Malaysia
http://www.geocities.com/linuxmalaysia

Popular Posts

Labels

64bit Activity Adempire advocate Akta Apache ASAS Azam backup backuppc Bash Beowulf Big Data Broadband Budget Centos Cinta Cluster CMS cmsfornerd Company Complain computer Computer Operation Conference Contest Data Centre Operation DBmail Digg Digital Certification Discussion Group Django DNS Docker Domain Duit Online Economy Elastic Stack Elasticsearch ELK email email server English Evangelist Events Family Tree Fedora File System Firefox Foss FOSS.my FreeBSD FTX Gesaan Gluster Gmail Godaddy.com Google Google App GTUG Hacking Hadoop hafnie Harisfazillah Jamel horde HP-UX hwclock IBM ICT Service Delivery and Operation Indonesia Internet Internet Tools Itanium Jabatan IT Negara Jaring Java Javascript Jepun Jiwang Joke Joomla K3S K3Sup Kernel Kesihatan Kibana KOSTEM Kubernetes ldap Linux Linux Counter linuxmalaysia Logstash Love Mailman MailScanner Mailwatch Malay Malaysia MAMPU MDeC meetup Melaka Melayu Merdeka Microsoft Migration mirror sites Money Online Monitor MOSC 2010 MOSC2010 mosc2011 MOSC2013 MOSCMY MOSCMY2014 MOSCMY2015 Mozilla MPI MSC Malaysia MSC Malaysia OSCONF MSCOSCONF My Love MyGOSSCON MyMeeting Mypenguin99 mysql Nagios NagiosQL Negaraku Nginx nss_ldap ntp OBW2014 Open Office Open Source openldap Openoffice.org OpenSSH OpenStack Opera OS2 OS400 OSCC OSCC MAMPU osdc.my OSS OSS Policy OWASP Parallel Computing People Power Personal Petition PGP PHP Pligg Podman Politik Postfix Postgresql Programming Proxmox Python q1moscmy2015 Questionnaires Research Research tools RPM SASSIAN Sassian 85-89 Sassians 85-89 SCO Security Sekolah Sekolah Alam Shah Shell script Software License Solaris SongketMail SongketMailFilter sourceforge spam spamassassin Spoof SSH Survey SVR4 System Tools Technorati Terjemahan Terminal TMnet Tor Training translation Treasury Malaysia Trend Micro Twitter Ubuntu Unix Virtualization VMS VOIP Wang Web Server Windows Zimbra
 

LinuxMalaysia Mastodon